Szójegyzék

SZÓJEGYZÉK

A szcientológia egyházban használatos legfontosabb kifejezések és rövidítések listája. A szcientológusok a legtöbb esetben a rövidítéseket használják kommunikációjuk során.

1.1: (ejtés: egypontegy, egy-egy) egy szint a szcientológia érzelmi hangoltsági skáláján, a rejtett ellenségesség szintje – amikor valami a szemedbe mosolyog, miközben hátba szúr. Hubbard szerint itt találhatók a kommunisták, a homoszexuálisok, valamint a pszichiáterek egy része is.  Melléknévként is használatos (1.1-es, pld: ne legyél már olyan 1.1-es!)

2D: a második dinamika (second dynamic rövidítése). A szcientológiában a dinamika egy, az illetőt a  túlélés felé hajtó erőt jelent, és így az élet egy területét. A második dinamika v. 2D a családra, a gyerekekre, a párkapcsolatokra és a szexre utal. Sokféleképpen használják, „Mari a 2D-m volt” pld. azt jelenti, hogy „jártam Marival” v. „Mari volt a feleségem”. Az „out-2D” kifejezés azt jelenti, hogy megcsaltad az illetőt, vagy az egyház által „deviánsnak” gondolt szexuális cselekedetekben vettél rész. „Kezelnem kell a 2D-met” – azt jelenti, hogy „helyre kell hoznom a párkapcsolatomat” vagy „találnom kell egy partnert”.

admin tech: L. Ron Hubbard vezetési és menedzsment technológiája.

alacsony statisztikájú (downstat): 1. lepusztult, rossz külsejű, értékes terméket nem előállító. „Milyen downstat ez az épület”. 2. munkatárs, aki kevesebbet teljesített, mint a múlt héten vagy általában nem jól teljesítő, sikertelen ember. „a downstat emberek nem mehetnek szabadságra”. Ellentéte a magas statisztikájú (upstat).

Alapok csomag: L. Ron Hubbard 18, alapvetőnek gondolt könyvéből és az ahhoz tartozó, általa tartott előadásokból álló könyv- és előadáscsomag.

ARK v. ARC: (ejtés a-er-cé/a-er-ká) az affinitás-realitás-kommunikáció rövidítése. A szcientológiában ezek a megértés összetevői. Bővebben itt. Használata: „jó ARK-ban vannak” – jó a viszony, jól megértik egymást.  „nincs ARK-m a számítógépekkel” – nem ismerem és nem értem a területet.

ARK-törés: (ejtés a-er-ká törés) rossz érzés, harag, rossz viszony. Használat: Volt egy ARK-törésem a szomszédommal. Azért ARK-törés, mert a három összetevő egyike sérül.

auditálás – A szcientológia terápiás módszere. Talán a pszichoanalízishez és a terápiás beszélgetésekhez hasonlít legjobban. Legegyszerűbb formája az, amikor a terapeuta (az „auditor”) megkeresgeti az engramokat (ld. engram), újra és újra elmondatja ezeket a pácienssel, míg (legalábbis Hubbard szerint) megszűnik a jelenre gyakorolt káros hatásuk. Vannak más jellegű auditálások is, ahol a páciens rossz vagy jó tapasztalatairól, élményeiről számol be, vagy éppenséggel meggyónja bűneit.

baby boomer: olyan nő, aki azért lép ki a Sea Orgól, hogy gyereke lehessen. Onnan ered, hogy a Sea Org tagoktól elvárják, hogy a szervezetnél, ahol dolgoznak, nagy terjeszkedést (boom-ot) okozzanak. Aki a szervezet helyett a gyerekét „boom-olja”, az a „baby boomer”. Ld. még Sea Org.

CI: (ejtsd „szí-áj”) a counter-intention (ellenszándék) rövidítése. Bármilyen szándék, tett stb. ami szembemegy a felső vezetés vagy vezető beosztású illető szándékával. Melléknévként is használatos: „ne legyél olyan CI”.

CI kutya (CI dog): (ejtsd „szí-áj” kutya) valaki, aki makacsul és kitartóan ellenszegül a mi vagy a nemzetközi vezetés szándékának.

ciklus: akcióciklus röviden, egy ügy v. projekt, amin dolgozik valaki. Használat „nem akarok több ciklust” – „nem akar új feladatot”, „zárd le a ciklusaid!” – végezd el a kiadott, folyamatban lévő munkákat.

Clear – Amikor valaki az összes engramjától (ld. engram) megszabadul, akkor Clear (tiszta) lesz. A „Clear” állapot Hubbard szerint azt jelenti, hogy az illető teljesen racionális lesz, minden „aberrációja” elmúlik.

CO: commanding officer (=parancsnok), egy Sea Org bázis vagy egység vezetője. Pld. az OTL vezetőjének CO OTL a hivatalos neve. Ld. még Sea Org, OTL.

COB / COB RTC: Chairman of the Board, Religious Technology Center: az RTC vezetőtestületének elnöke, David Miscavige, a szcientológia egyház de facto egyszemélyi vezetője. Mellesleg „a vezetőtestületnek” több tagja nincs is….

Comm Ev (Committee of Evidence): (ejtsd: komm ev) tényfeltáró bizottság, egy 3-5 tagból álló testület, a szcientológia belső igazságszolgáltatási elemének része. Súlyos bűnök esetén hívják össze valaki ellen („Comm Ev elé kerül, Comm Ev-et kap”). Elvileg pártatlan, nem részrehajló, a bűnösség megállapítását eldönteni hivatott testület, a gyakorlatlan viszont sokszor előfordul, hogy nagy vonalakban megvan előre az ítélet, és a forma kedvéért lezavarják.

confirm: rendezvényeknél olyan ember, aki előzetesen megígéri, hogy eljön. Ezek számát naponta kellett jelenteni felfelé a nagyobb rendezvények előtt. „Hány confirm van?”

crim: (ejtsd krim) a criminal rövid formájú, jelentése bűnöző, többnyire a frissen kompromittálódott munkatársakra használják.

C/S: case supervisor (esetfelügyelő), aki a Hídon való haladást és az auditorokat felügyeli a  szcientológiában. Ld. még Híd.

CSW: (ejtés „csévé”) completed staff work (=teljes munkatársi javaslat) rövidítése, egy minden szükséges adatot, mellékletet stb. tartalmazó beadvány, amit már csak elfogadni vagy elutasítani kell. „El szeretnél menni szabadságra? Adj be egy CSW-t!”. Igeként is használatos, mint „megCSW-z” („megcsévéz”).

DA, DA-csomag (dead agent, dead agent csomag): az OSA eszköze, az egyház ellenségeit lejárató összeállítás, amelyből kiderül számtalan bűnük.

DB (ejtsd „díbí): a degraded being (degradált lény) rövidítése. Az örök lúzerek, hajléktalanok, a szerencsétlen, lepusztult külsejű emberek és a volt Sea Org-tagok gyűjtőfogalma. Melléknévként is használatos, pld. „ez a szállás olyan DB” (olyan lepusztult, mint egy albán munkásszálló)

dev-t: (ejtsd: dev-tí) a developed traffic rövítése, fölösleges pluszmunkát jelent. Melléknévként is használatos: „ez egy dev-t ciklus” – fölösleges munka.

dinamika – Hubbard szerint a „Túlélni!” parancs a létezés legkisebb közös nevezője és az összes életforma elsődleges célja. Ezt a hajtóerőt vagy belső késztetést nyolc részre osztotta (önmagunk, szex és család, csoport, emberiség, minden életforma, az egész univerzum, szellemi lények, Isten vagy Végtelenség).

disaffected: az egyháztól elhidegült ember, aki kritikus az egyházzal szemben

DM: David Miscavige.

Ébresztőhívás óta (since Wake-up Call), az: 2001. szeptember 11-én David Miscavige nyílt levelet írt minden szcientológusnak, melynek lényege, hogy a terrortámadások is bizonyították, hogy mekkora igény van arra, hogy józan hely legyen a bolygó, ezért kedves szcientológus, vagy menj a Hídon vagy legyél munkatárs. Mivel ez a levél állítólag olyan hatalmas változást okozott a bolygón és a szcientológusok körében, ezért egy csomó statisztikát ettől az időponttól számolnak, hogy bemutassák, mennyire hatékony és népszerű vezető David Miscavige valójában.

elblow-zás: (ejtés: elblózás) meglógás, engedély nélküli eltávozás. Munkatársként súlyos vétségnek számít, az egyház belső irányelve alapján ilyenkor elnyomó személlyé kell nyilvánítani a vétkest.

elnyomó személy: lásd suppressive person

e-méter – Az e-méter az elektropszichométer rövidítése. Ez gyakorlatilag a bőr elektromos ellenállását méri. Az egyház szerint az e-méter egy igen precíz műszer, amellyel meg lehet találni a lelki problémák valódi okait. Egy ilyen probléma esetén a műszer jelez, a probléma eltüntetése után pedig „lebeg a tű”, azaz lassan és egyenletesen ide-oda mozog a mutató a számlapon, mintha lebegne felette.

engram – ld. reaktív elme.

enthéta: 1. rossz érzést keltő, felkavaró, negatív kisugárzású. 2. szcientológiaellenes (hír, weboldal). Athéta ellentéte. „Ez a horrorfilm nagyon enthéta volt”.

E/O, etikatiszt: a szcientológia szervezetben a belső igazságszolgáltatásért és fegyelemért felelős tisztviselő.

értékelés (evaluation, eval): valakinek megmondani, hogy mi a baj vele.

esetnyereség: pozitív előrehaladás a szcientológiában, a szellemi állapot javulása

Estates Project Force (EPF) – Magyarul kb.: birtok projekt csapat. A Sea Org alapképzés elnevezése. A név onnan származik, hogy az alapképzésen napi 8–10 óra fizikai munkát kell végezni. Ezt napi öt óra tanulás egészíti ki, melynek keretében öt tanfolyamot kell elvégezni.

etika részecske / ethics particle: igazságszolgáltatási akció alatt levő Sea Org tag / szcientológus munkatárs, aki csak fizikai munkát végezhet. „Az etika részecskék menjenek át a konyhára!” Ld. még részecske.

fekete PR: negatív propaganda valakinek a lejáratására, igeként is használatos, mint „fekete PR-ozás”. Elsősorban a szcientológiával kapcsolatos negatív hírekre, sajtóra használják. BPR a belsőleg használatos rövidítése.

felflappel vmit: (ejtsd: felfleppel) magasabb rangú szervezetet v. tisztviselőt tájékoztat a helyi problémáról, hogy azok kezeljék. „felflappeltem az RTC-be, akkor lett kezelve”

Flag: Flag Service Org kb. „vezető szolgáltató szervezet”, a szcientológia „Mekkája” és legnagyobb szolgáltató szervezete, a floridai Clearwaterben található.

flap: (ejtsd: flep) probléma, valamint az elbaltázása. Igeként is: „ez elflappelt” – nem lett meg valami időre vagy terv szerint, „elflappelték” – elszabotálták.

freeloader – Potyautasnak is nevezik; a szcientológia egyház volt munkatársai, akik szerződésük lejárta előtt hagyták ott az állásukat. Ilyenkor ki kell fizetniük minden olyan szcientológia tanfolyamot, amelyet munkatársként „ingyen” végezhettek el.

Freewinds: az egyháznak a Karib-tengeren cirkáló luxus óceánjárója, ahol a legmagasabb OT-szinteket lehet végezni (jelenleg a 8-as OT-szintet csak), valamint bizonyos képzések is csak itt elérhetőek, továbbá szcientológiával kapcsolatos konferenciák központjaként is szolgál.

Freezone: Szabadzóna, a szcientológiát az egyházon kívül gyakorlók csoportja. A munkatársak és az egyház hívei körében körében még a pszichiátereknél is alacsonyabb szintre vannak pozicionálva.

Gold: a Golden Era Productions, az egyház nemzetközi audiovizuális termékeket és filmeket gyártó egysége, a kaliforniai Hemet közelében található.

Haladó Szervezet (Advanced Organization) – Olyan szcientológia szervezet, ahol a szcientológia Hídján a Clear feletti, elvileg természetfeletti képességeket adó OT-szinteket lehet elvégezni.

HCO-ügyvezető titkár – Az első két osztályt – 1-es osztály: személyzet, kommunikáció, etika, igazságszolgáltatás; és 2-es osztály: könyvek, előadások és tanfolyamok eladása a meglévő szcientológusoknak, marketing – felügyelő ügyvezető.

Híd – Röviden „a Híd a teljes szabadsághoz”. Ez azon tanfolyamok és auditálások sorozata, melyek elvégzésével Hubbard szerint elérhető a „teljes szellemi szabadság”.

Hubbard Communications Office (HCO) – Magyarul: Hubbard Kommunikációs Iroda. Így hívják az 1-es osztályt a szcientológia egyházi szervezetekben.

Int: Int Base, a nemzetközi bázis, a szcientológia „Vatikánja”

JT: John Travolta.

kapcsolatmegszakítás (disconnection): vitatott gyakorlat az egyházon belül, melynek során egy PTS megszakítja a kapcsolatot egy, az egyház által elnyomónak kikiáltott személlyel, akkor is, ha az éppen közeli családtagja. Ld még PTS, elnyomó személy.

káosz kalmárai: újságírók

karácsonyi dramatizációk: karácsonyi ünnepek

kettő előtt: az egyház minden csütörtök 14:00-kor lezárják a statisztikákat és egy új hét kezdődik. A „kettő előtt” arra utal, hogy még azon a statisztikai/pénzügyi héten megtörténik-e valami, mint például „bejön-e ez a pénz kettő előtt?” vagy „Kettő előtt lezártam a tanfolyamot.”

K/F-ezés: inhatékony teszetoszáskodás, valamint nem elvégezni, csak foglalkozni vele, de elkerülni közben annak elvégzését.

know best: (=jobban tudó) a felső vezetés utasításait irányelveit megkérdőjelező, helyi „szakértő”.

középosztálybeli PTS: aki a hagyományos, középosztálybeli értékrend hatása alatt van, tehát hétvégén nem szeret dolgozni, nem szereti, ha este 19 után hívják telefonon, gyereket akar, sokat költ magára, ahelyett, hogy minél többet foglalkozna a szellemi szabadságával és a szcientológiával.

KR: knowledge report (tudomásjelentés rövidítése): az adott szervezet etikai részlegének vagy a felső vezetésnek küldött jelentés egy megfigyelt rendellenességről, hibáról vagy bűncselekményről.

KSW: a Keeping Scientology Working (szcientológia működésben tartása) rövidítése. Ez egy ilyen című irányelvre utal, melyben Hubbard kifejti, hogy kíméletlenül be kell tartani és az útmutatásai szerint használni a szcientológiát, különben a szcientológia és ez a bolygó pusztulásra van ítélve.

kutyázás: elhúzódó, valamiért kellemetlen vagy macerás munka végzése. Csak a magyarországi szcientológus körökben használatos.

kutyáztat, kutyázik: valakit hosszasan dolgoztat egy kellemetlen, nem kívánatos ügyön vagy ilyen munkát végez. „Egész éjjel ezen a beadványon kutyáztam”. Változata: összekutyáztat – összeszedet egy beadványhoz minden szükséges papírt és mellékletet. Ld. kutyázás.

leértékelés (invalidation, inval): valakinek a munkáját v. a személyét leszólni, nevetségessé tenni stb.

LRH – Lafayette Ronald Hubbard, a szcientológia alapítója nevének rövidítése, akit többnyire csak „LRH”-nak vagy „Ron”-nak hívnak a szcientológusok.

magas statisztikájú (upstat): 1. szép, rendezett külsejű, jól kinéző elegáns. „Ma mindenki legyen upstat ruhában. 2. sikeres, jól tejesítő ember/munkatárs, vagy aki az adott héten többet teljesített, mint az előzőn. „Upstat voltam, megyek szabadnapra.”

MEST: matter-energy-space-time, anyag-energia-tér-idő rövidítése, a fizikai, anyagi univerzum összefoglaló neve.

MEST munka: fizikai munka.

misszió: kisebb szcientológia szervezet, amely csak bizonyos, elsősorban bevezető jellegű szcientológia szolgáltatásokat nyújt.

mókus v. squirrel: (ejtsd: „szkvirrel”) aki megmásítja v. megváltoztatja Hubbard technológiáját, vagy nem pontosan a könyv szerint alkalmazza. Azért mókus, mert a mókus is rohan-rohan a mókuskerékben, de nem jut sehova, és Hubbard szerint ez történik azokkal is, akik megváltoztatják a technológiáját.

nagyon magasról jött/a szervezési tábla tetejéről jött/a 21-es alosztályból jött/a Tudodki adta ki:David Miscavige személyes utasítása

New Era (Publications) – Az egyház egyik könyvkiadó cége, Koppenhágában van a központja.

OCA: Oxford Capacity Analysis, Oxfordi Képességvizsgálat, az egyház által használt 200 kérdésből álló személyiség-teszt.

Office of Special Affairs (OSA) – Magyarul: „Különleges Ügyek Irodája”. Ők kezelik az egyház jogi és PR ügyeit, valamint az egyház titkosszolgálataként is működnek. Megfigyelés alatt tartják a „gyanús” szcientológusokat, illetve a szcientológia ellenségeit. Ők tartják a kapcsolatot az egyház ügyvédjeivel, illetve időnként magánnyomozókat is igénybe vesznek kényesebb feladatokra. Az OSA alá tartozik az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért, az egyház pszichiátriaellenes szervezetének közvetlen felügyelete is.

Operations and Transport Liaison Office (OTL) – Magyarul: Műveleti és Szállítási Összekötő Iroda. Egy ország vagy régió (pl. Kelet-Európa) szcientológiai tevékenységeit felügyelő szervezet, csak Sea Org-tagok lehetnek a munkatársai.

org – Az organization (szervezet) szó rövidítése, olyan egyházi szervezetekre használják a szcientológia rendszerén belül, ahol el lehetett jutni a Clear állapot eléréséig.

overt – A bűn, vétek vagy ártó tett neve szcientológusul.

OT, OT-szintek – Az „OT” az „operatív thetán” azaz „működő thetán” rövidítése, amely a szcientológia szerint egy olyan szellemi lény, aki képes a szellemi síkon működni, úgymond a természetfeletti képességeit mozgósítani. Az OT-szintekből tizenöt van, a szcientológia szerint az OT XV-ös szint végigcsinálásával érhető el a „teljes szellemi szabadság”, amely – bár nincs pontosan definiálva – egyfajta istenszerű létállapot, amelyben az ember puszta gondolataival képes teremteni és pusztítani.

out-tech: eltérés a Hubbard által lefektetett standard eljárásoktól.

overt: bűn, vétkezés.

plant: tégla, beépített ember, akit a titkosszolgálatok v. Freezone küld be munkatársnak.

Potential Trouble Source (PTS) – Magyarul: potenciális bajforrás. Hubbard szerint minden betegséget, balesetet, sőt mindennemű stresszt egy „PTS-helyzet” okoz, amely egy aktív vagy múltbeli kapcsolat egy gonosz fickóval, egy SP-vel, azaz „elnyomó személlyel”.

pszichó – A pszichológusok, pszichiáterek és pszichoanalitikusok összefoglaló elnevezése.

publik – Publikoknak hívtuk az olyan szcientológusokat, akik nem voltak munkatársai egyetlen szcientológia szervezetnek sem, csak az egyház szolgáltatásait vették igénybe (tehát nem munkatársai az egyháznak). Az egyház hivatalos kommunikációban őket nevezi „hívőknek” (parishioners).

reaktív elme – Hubbard szerint minden emberi szenvedést és betegséget az okoz, hogy elménknek van egy része, az ún. „reaktív elme” (a tudatalatti). Ez a reaktív elme fájdalom és öntudatlanság esetén veszi át a vezérlést, mindent elraktároz (tehát a körülöttünk zajló eseményeket képpel, hanggal stb.), és minden, ilyen állapotban elhangzott szöveget szó szerinti utasításnak vesz, amelyek a későbbiekben hipnotikus parancsként működnek. Ezeket az állítólag így eltárolt tudatalatti élményeket Hubbard „engramoknak” nevezte el. A reaktív elme ezen, lelki vagy fizikai gyötrelmet rögzítő engramok összessége.

regisztrátor – Az értékesítő / sales munkatárs elnevezése a szcientológiában. Hubbard elképzelése szerint úgy tolonganak az emberek a szcientológiáért, hogy csak regisztrálni kell a rengeteg jelentkezőt.

reg-gel (redzs, redzs-el): elad szcientológia szolgáltatást vagy eléri, hogy valaki adományozzon az egyháznak. Eredete: a reg a registrator – regisztrátor szóból származik, annak rövidítése is. Ebből képződött a „bereg-gel” – „bereg-geltem egy teljes Alapok csomagot”.

Rehabilitation Project Force (RPF) – Magyarul kb.: rehabilitációs projekt csapat. Egyfajta kényszermunkával párosított bebörtönzés a Sea Orgon belül. Ide kerülnek a párkapcsolati tilalmak ellen vétők, a nagyon rosszul teljesítők, illetve akik valamit csúnyán elrontottak, vagy nagyobb kárt okoztak az egyháznak. Az RPF deklarált célja az ilyen bűnök hátterében meghúzódó rejtett gonosz szándékok „kezelése”, hogy a Sea Org tag újra hasznos és hozzájáruló tagja lehessen a csapatnak. Valójában azonban egy mentális újraprogramozásra létrehozott munkatábor, a börtönöknél is rosszabb körülményekkel. Az ide küldött Sea Org tagnak mindig fekete ruhában kell lennie, nem beszélhet, csak ha megszólítják és egyik munkavégzési helyről a másikra, illetve amikor enni vagy aludni megy, csak futva közlekedhet. Csak fizikai munkát végeznek, külön laknak a többi Sea Org tagtól és gyóntató jellegű auditálás végeznek egymáson és etikával kapcsolatos anyagokat tanulnak.

Religious Technology Center (RTC) – Magyarul: Vallási Technológiai Központ. Az egyházi hierarchia csúcsán levő szervezet, az összes szcientológiával kapcsolatos védjegy és szerzői jog tulajdonosa. Ennek a vezetője az egész szcientológia hálózat legfelső vezetője is egyben.

részecske: ember, üzenet, egy termék – bármi, ami egy termelési vagy munkafolyamat része.

Ron: L. Ron Hubbard kedveskedő elnevezése.

Sea Org – A szcientológia legelkötelezettebb híveiből álló csoport, amelyet az egyház a szerzetesrendjének igyekszik beállítani.

Sec Check: a security check rövid alakja, olyan auditálás, melynek során megvallod bűneid, de ezek nem esnek a gyónási titok alá, tehát utána „kezelést” kapsz ezekre

staff: olyan szcientológus, aki munkatárs valamelyik szervezetben. Használat: „A staffok nem ehetnek a publicnak kitett szendvicsekből.”

stat – A statisztika rövidítése. A szcientológia belső adminisztrációs rendszerében kiemelt szerepet kapnak a statisztikák. Alapelv, hogy minden munkatársnak legyen egy statisztikája, amely az ő teljesítményét hivatott mérni, és csak az alapján szabad elvileg jutalmazni vagy büntetni.

Sup: (ejtsd: szup) a szcientológia tanfolyamokat felügyelők neve (a Course Supervisor rövidítése)

Suppressive Person (SP) – Magyarul: elnyomó személy. Gonosz, antiszociális ember. A szcientológia egyházban így nevezik azokat, akiket valamilyen oknál fogva kiközösítettek az egyházból, vagy az egyház ellenségeiként tartanak számon (pl. a pszichiáterek).

szakértés: (pejoratív) hosszas és többnyire eredménytelen látszólagos munkavégzés. „Már megint csak a szakértés megy!” Csak a magyarországi szcientológus körökben használatos.

születésnapi játék: a szcientológia szervezetek között játszott éves terjeszkedési verseny. Minden év március 13-a a fordulója (L. Ron Hubbard születésnapja).

TC: Tom Cruise.

tech – A technológia rövidítése. A szcientológia filozófiájának és módszertanának összessége, mely Hubbard szerint olyan precízen működik, és olyan megismételhető eredményeket produkál, mint egy műszaki technológia.

théta – Valami, ami esztétikus, jó érzést keltő, szellemi örömöt okozó vagy embernek kedves, bájos. A théta amúgy „életerőt” jelent a szcientológiában.

thetán – Hubbard szerint az ember három részből áll: test, elme, thetán. A thetán a személy maga, egy szellemi lény, amely egy elmét használ (amely szerinte emlékeink és tapasztalataink összessége, és mentális képekből áll) a test irányítására.

TU: Translations Unit, Fordítási Egység.

tündibündi (theetie-weetie): a kedves, aranyos, „cuki” emberekre/munkatársakra mondják, akik emiatt nem képesek hatékonyan elvégeztetni a munkát.

ülés: egy auditálással töltött, rövid (félórától pár óráig terjedő) időszak. Használat: „megyek ülésbe”.

vaskontroll: nagyon szoros, kemény kontroll. Csak a magyarországi szcientológus körökben használatos.

vetítés: PR-ozás, hamis jelentésekkel elfoglaltás, termelés látszatát kelteni, azt hazudni, hogy jól mennek a dolgok.

visszatartás: az overt ki nem mondása, fel nem fedése. ld. overt.

VM: Volunteer Minister, önkéntes lelkész. Az egyház önkéntesei, akik katasztrófák, árvíz idején segítenek a katasztrófavédelemnek rikító narancssárga öltözékben.

wog – Valaki, aki nem szcientológus. Ez egy lekicsinylő, negatív jelző. Hubbard szerint wognak számít az, „aki még csak nem is próbálkozik [szellemileg fejlődni]”. Melléknévként is használatos a nem-szcientológus társadalom elítélendő szokásaira és gyakorlataira, pl. „wog időbeosztás”, „wog életvitel”.